Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbels dagboek

Wil je elke dag beginnen met een bemoediging uit de Bijbel? Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil jou helpen om de rijkdom van de Bijbel te ontdekken.

Bijbeltekst van vandaag

2Eens komt de dag

dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen,

3machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

4Hij zal rechtspreken tussen de volken,

over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

5Nakomelingen van Jakob, kom mee,

laten wij leven in het licht van de HEER.

Jesaja 2:2-5NBV21Open in de Bijbel

Bijbels dagboek bij de NBV21

Bijbels dagboek bij de NBV21

Dit dagboek is voor wie zich dagelijks wil laten verrassen door inspirerende en uitdagende ontmoetingen tussen God en mensen en mensen onderling. Met extra inspiratie rond de feestdagen.

Iedere dag van het jaar wordt een Bijbelse ontmoeting belicht. In de verhalen over mensen die andere mensen, engelen, zichzelf en regelmatig ook God tegenkomen, kunnen we iets van ons eigen verhaal zien oplichten.

Dagvers

Volg Dagvers om elke dag te beginnen met een bemoediging uit de Bijbel. Via de app Mijn Bijbel, dagelijkse podcast of ontvang elke ochtend een e-mail in je inbox.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons