Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons