Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tekstkritiek in het Oude Testament: Jeremia als voorbeeld

In Qumran zijn zes handschriften van Jeremia gevonden. Twee van deze handschriften (4QJerb en 4QJerd) wijken af van de standaardtekst. Deze versies van Jeremia zijn korter. Maar er staan soms ook verzen in een andere volgorde.
Interessant is dat de tekst van deze twee handschriften lijkt op de tekst van Jeremia in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament.

Andere versie dan de Masoretische tekst

De Griekse vertaling van Jeremia wijkt sterk af van de Hebreeuwse standaardtekst. Onderzoekers hebben zich lange tijd afgevraagd hoe die verschillen ontstaan kunnen zijn. Dankzij de vondst van de Dode Zeerollen is daar nu meer over te zeggen.
De mensen die de Bijbel in het Grieks vertaalden, hadden een andere versie van de Hebreeuwse tekst dan de Masoretische tekst. Een tekst die erg geleken zal hebben op de twee manuscripten uit Qumran.
Helaas helpen deze vondsten niet om te ontdekken welke versie van Jeremia het oudst is. Want, zoals gezegd, in Qumran zijn beide versies gevonden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons