Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aantekeningen en Preekinspiratie bij Matteüs 26:47-56

Wil je je meer verdiepen in waar het in Matteüs 26:47-56 om gaat? Wil je bijvoorbeeld weten hoe Jezus in deze passage oproept tot een houding van geweldloosheid?

Kom snel tot de kern via deze pagina!

Je vindt dan in video-vorm en tekst een kernachtige samenvatting van waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte. Naast de samenvatting vind je een aantal verdiepingssporen. Die verdiepingssporen geven je invalshoeken om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons