Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Simchat Tora

Simchat Tora (Vreugde der Wet) komt als feest niet in de Bijbel voor. Vanaf de derde eeuw na Christus wordt het op de laatste dag van het Loofhuttenfeest gevierd. 

Tisri

Simchat Tora wordt gevierd op de tweeëntwintigste dag van de maand tisri (september/oktober). Het feest wordt gevierd om te benadrukken dat het hebben van de Tora een feest is. Men leest eerst het einde van het bijbelboek Deuteronomium en daarna het begin van het bijbelboek Genesis, om aan te geven dat het lezen van de Tora nooit ophoudt. 

Tradities 

Simchat Tora is een van de vrolijkste feesten uit het jodendom. Tijdens het feest worden de Torarollen dansend en zingend door de synagoge gedragen. En ’s avonds gaan joden zelfs de straat op met de Torarollen, zodat iedereen kan zien hoe vrolijk ze zijn.
Tijdens de dienst in de synagoge mogen volwassenen en kinderen een zegenbede uitspreken over de Tora. En kinderen zwaaien de hele dag met vlaggetjes.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons