Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Feestdagen in de Bijbel

In het Oude Testament is op een paar plaatsen een overzicht te vinden van de feesten die gevierd moesten worden. Een deel van de feesten is geïnspireerd op de oude oogstkalender. Andere feesten komen voort uit het vieren of herdenken van belangrijke gebeurtenissen.

Waar in het Oude Testament?

Overzichten van feestdagen in het Oude Testament zijn te vinden in:

  • Exodus 34:18-26
  • Leviticus 23:4-44
  • Deuteronomium 16:1-17
  • Ezechiël 45:18-25

De belangrijkste feesten

De belangrijkste feesten die genoemd worden zijn:

Termen voor feest

Het Hebreeuws kent meerdere woorden voor ‘feest’. De belangrijkste zijn mo’ed en chag. Het eerste woord is vrij algemeen en wordt voor allerlei feesten gebruikt. Chag wordt vooral voor de drie grote jaarfeesten (Pesach, Wekenfeest en Loofhuttenfeest) gebruikt.

Oogstfeesten en pelgrimsfeesten

De drie grote jaarfeesten uit het Oude Testament zijn van oorsprong oogstfeesten. Deze feesten worden voor het eerst in Exodus 23:14-17 genoemd. Daar klinkt ook de oproep om tijdens die feesten voor de HEER te verschijnen. Nadat de tempel in Jeruzalem gebouwd was, werden deze feesten pelgrimsfeesten waarop iedereen naar de tempel reisde.

Op deze grote jaarfeesten gold er een verbod om te werken (zie ook sabbat). De feesten zijn nadrukkelijk niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor vreemdelingen.

Ontwikkeling

De feestkalender van het Oude Testament heeft zich door de tijd heen dus steeds verder ontwikkeld. De kalender werd langzaamaan steeds omvangrijker en het theologische zwaartepunt verschoof. De tempel speelde hier een belangrijke rol in. Ook de datering werd exacter. Zo konden mensen in heel Israël de feesten tegelijkertijd vieren.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament staan geen regels over feesten, zoals in het Oude Testament. Wel worden belangrijke joodse feesten beschreven: Pesach, het Feest van het Ongedesemd brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest

Ook wordt er gesproken over het Inwijdingsfeest van de tempel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons