Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een priester?

Priesters bemiddelen in het contact tussen God en mensen. Ze hadden een belangrijke taak rondom de tabernakel en de tempel.
De taken van een priester verschillen niet veel tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Van vader op zoon

Het priesterambt in Israël was erfelijk en duurde levenslang. Volgens Exodus 28:1-29:46 was het priesterschap bestemd voor Aäron en zijn nakomelingen uit de stam Levi.
Maar er waren wel voorwaarden aan het priesterschap verbonden. God is heilig en dus moesten zijn priesters zich ook heilig gedragen (zie bijvoorbeeld Leviticus 21:1-23). Een priester mocht geen lichamelijk gebrek hebben, en moest zich houden aan bepaalde kledingvoorschriften (zie Exodus 28:1-43).

Geen eigen grondgebied

Bij de verdeling van het land had de stam Levi, waartoe de priesters behoorden, geen eigen grondgebied gekregen. Wel hadden ze een aantal steden en stukken land toegewezen gekregen, waar ze konden wonen en in hun levensonderhoud konden voorzien. De priesters leefden verder van een deel van de offers die in de tempel gebracht werden, en van een deel van de tienden die aan de tempel afgedragen werden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons