Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Lea in de Bijbel?

Lea is de eerste vrouw van aartsvader Jakob, en een van de stammoeders van het volk van Israël. Lea wordt vaak gezien als de minder mooie zus, vanwege haar ‘fletse ogen’.
Jakob trouwt eerst met Lea en later met Rachel. Jakob houdt minder van Lea dan van Rachel. Daarom zorgt God ervoor dat Rachel aanvankelijk onvruchtbaar is. Lea krijgt zes zonen en één dochter met Jakob.

Wat betekent de naam Lea?

De naam Lea betekent ‘wilde koe’. Ook de naam van haar zus ‘Rachel’ is afgeleid van een dierennaam. 
Lea is de oudere zus van Rachel en de dochter van Laban, de broer van Jakobs moeder Rebekka.

Hoe heette de zoon van Lea?

Jakob wil met Rachel trouwen. Maar omdat zijn oom Laban hem bedriegt, trouwt hij eerst met haar oudere zus Lea. Als God ziet dat Jakob minder van Lea houdt, geeft hij wel kinderen aan Lea, maar niet aan Rachel (Genesis 29:31). Lea baart kort na elkaar vier zonen: Ruben, Simeon, Levi en Juda. Bij elke geboorte is ze enorm blij. Later krijgt Lea nog twee zonen, Issachar en Zebulon, en een dochter, Dina.
De Bijbel vertelt niet wanneer Lea overlijdt, maar ze sterft eerder dan Jakob. In Genesis 49:29-31 zegt Jakob dat hij bij Lea begraven wil worden in het familiegraf in de grot van Machpela, waar ook zijn ouders en grootouders begraven liggen.

Stammoeder van Israël

In de verhouding tussen Lea en Rachel speelt het krijgen van kinderen een belangrijke rol. Rachel lijkt onvruchtbaar, en geeft haar slavin Bilha aan Jakob tot vrouw. Zij moet ervoor zorgen dat Jakob kinderen voor haar krijgt. Lea doet later hetzelfde met haar slavin Zilpa. Als Rachel uiteindelijk zelf ook kinderen krijgt, telt het gezin van Jakob in totaal dertien kinderen.
Uit de twaalf zonen van Jakob komen de twaalf stammen van het volk van Israël. Lea en Rachel worden daarom gezien als de stammoeders die ‘het huis van Israël groot hebben gemaakt’ (Ruth 4:11).

Lea’s ogen 

In Genesis 29:17 staat: ‘Lea’s ogen hadden geen glans’. De vertaling van deze woorden is niet zeker. Een andere mogelijke vertaling is dat Lea ‘zachte ogen’ had. Volgens de joodse geleerde Rashi kwam dit omdat ze veel verdriet had. Door haar aanhoudende gehuil had Lea ‘zachte ogen’ gekregen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Genesis 29 Genesis 49.31 Ruth 4.11
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons