Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Straf in de Bijbel

Straf werd in de tijd van de Bijbel gezien als een middel om de goede maatschappelijke orde te herstellen. Dat herstel kon volgens het bijbelse denken op verschillende manieren worden bereikt, namelijk door het opleggen van: 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons