Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Herodias in de Bijbel?

Herodias is de tweede vrouw van Herodes Antipas, die over Galilea en Perea heerst tijdens het leven het Jezus. Volgens het Nieuwe Testament is Herodias direct betrokken bij de dood van Johannes de Doper.

Wat betekent de naam Herodias?

De naam Herodias betekent: heldendochter. Het is de vrouwelijke variant van Herodes (heldenzoon).

Het huwelijk van Herodes en Herodias

Herodias is familie van koning Herodes de Grote.  Zij was namelijk eerst getrouwd met Filippus, een zoon van Herodes de Grote. Filippus was de halfbroer van Herodes Antipas.
Herodes Antipas was eerst getrouwd met de dochter van Aretas, de koning van de Nabateeërs. Maar hij verstoot haar, omdat hij Herodias als vrouw wil. Hij trouwt ook inderdaad met Herodias, zonder dat haar huwelijk met Filippus ontbonden is.  

Kritiek van Johannes de Doper

Johannes de Doper vindt het huwelijk van Herodes en Herodias een schandaal. Herodias verdraagt die kritiek niet en wil Johannes de Doper uit de weg laten ruimen. Maar Herodes Antipas neemt hem in bescherming: hij heeft ontzag voor Johannes. Maar hij laat hem wel opsluiten in de gevangenis.

De verjaardag van Herodes Antipas

Op een feest ter gelegenheid van de verjaardag van Herodes Antipas danst de dochter van Herodias  voor de gasten. Dat valt bij Herodes Antipas zo in de smaak dat zij van hem een gunst mag vragen. Hij zweert dat hij het meisje zal geven wat ze van hem vraagt, al was het de helft van zijn koninkrijk. Op advies van haar moeder Herodias vraagt het meisje om het hoofd van Johannes de Doper.
Daarop geeft Herodes een soldaat opdracht om Johannes in de gevangenis te onthoofden. De soldaat brengt het hoofd op een schaal naar de feestzaal en geeft het aan het meisje. Zij geeft het hoofd weer door aan haar moeder Herodias.
De naam van de dochter van Herodias wordt niet in de Bijbel vermeld. Volgens Flavius Josephus heet ze Salomé.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons