Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Herodes de Grote in de Bijbel?

Herodes de Grote was van 37 tot 4 voor Christus koning over de Romeinse provincie Judea. Hij was een vaardig bestuurder die grote bouwprojecten uitvoerde. Maar hij was ook gewelddadig en wraakzuchtig.
Volgens Matteüs 2:1-22 liet Herodes alle pasgeboren jongens in Betlehem vermoorden, uit angst voor de nieuwe koning die daar geboren zou zijn.

Herodes verovert de macht

Judea vormde samen met Samaria en Idumea sinds 63 voor Christus een Romeinse provincie. In 40 voor Christus kwam Antigonus uit het geslacht van de Hasmoneeën in opstand tegen de Romeinen om het rijk van de Hasmoneeën te herstellen. De Romeinen stelden Herodes aan als koning om Antigonus te bestrijden.
Met steun van de Romeinen versloeg Herodes in 37 voor Christus Antigonus en veroverde de macht. Zijn niet-Joodse afkomst, zijn pro-Romeinse politiek en zijn wrede optreden maakten Herodes gehaat bij het Joodse volk.

Herodes de Bouwer

Herodes wordt door historici ook Herodes de Bouwer genoemd, want Herodes voerde verschillende grote bouwprojecten uit. Hij legde bijvoorbeeld de havenstad Caesarea aan, helemaal in Romeinse stijl. Ook versterkte hij de vesting Massada. Om zijn Joodse onderdanen te vriend te houden, liet Herodes de tempel in Jeruzalem renoveren en uitbreiden.

Herodes in het Nieuwe Testament

Herodes de Grote is de eerste van de drie Romeinse bestuurders met de naam ‘Herodes’ die in het Nieuwe Testament genoemd worden. Herodes de Grote was koning in de tijd van Jezus’ geboorte (Matteüs 2:1; Lucas 1:5). Zijn zoon Herodes Antipas liet Johannes de Doper onthoofden (Matteüs 14:1-12). Zijn kleinzoon Herodes Agrippa liet de apostel Jakobus doden (Handelingen 12:1-2).
Volgens Matteüs 2 hoorde Herodes van de magiërs uit het Oosten dat in Betlehem een nieuwe koning was geboren. Uit angst zijn macht te verliezen liet hij daarom alle jongetjes van twee jaar en jonger in de omgeving van Betlehem ombrengen.

Wanneer is Jezus geboren?

Volgens de geschiedschrijver Flavius Josephus is Herodes de Grote in het jaar 4 voor Christus overleden. Dit zou betekenen dat Jezus eerder geboren is dan we op grond van de christelijke jaartelling aannemen. Het is goed mogelijk dat de christelijke jaartelling gebaseerd is op gebrekkige informatie over het geboortejaar van Jezus, want deze jaartelling is pas in de zesde eeuw na Christus ontstaan.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Matteüs 2.1 - Matteüs 2.22 Lucas 1.5
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons