Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Gallio in de Bijbel?

Gallio was proconsul van de Romeinse provincie Achaje van 51 tot 52 na Christus. In die functie ontmoette hij Paulus.

Gallio en Paulus

Gallio heerst van 51 tot 52 na Christus over de provincie Achaje (in Griekenland). Hij is een proconsul. Proconsul was je voor één jaar. In die functie komt Gallio Paulus tegen. Daarover kun je lezen in Handelingen 18:12-17. Paulus wordt aangeklaagd door de Joodse leiders in Korinte. Dat doen ze bij Gallio. Maar Gallio vindt dat de leiders hun meningsverschil met Paulus zelf moeten oplossen, binnen de Joodse gemeenschap.

Gallio en de datering van Paulus’ brieven

Gallio wordt maar heel even genoemd in het Nieuwe Testament, maar toch speelt hij een belangrijke rol in het onderzoek naar het Nieuwe Testament. Van Gallio weten we namelijk precies wanneer hij proconsul was van Achaje, doordat er in de stad Delphi een inscriptie met zijn naam uit het jaar 52 na Christus gevonden is. Dat zorgt ervoor dat we de gebeurtenis in Handelingen 18 heel precies kunnen dateren. Aan de hand daarvan kunnen we de reizen en de brieven van Paulus ook wat preciezer dateren.

Gallio en de Joden

In Handelingen 18:17 lezen we dat een van de leiders van de synagoge door het niet-Joodse publiek wordt mishandeld. Gallio ziet dat wel gebeuren, maar doet er niets aan. Dat zou iets kunnen zeggen over zijn houding tegenover de Joden. Die zou dan niet zo positief zijn geweest.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 18.12 - Handelingen 18.17
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons