Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Darius I in de Bijbel?

Darius was een Perzische koning. Hij regeerde van 522 tot 486 voor Christus.

Darius I, II en III

Behalve Darius I zijn er nog twee andere Perzische koningen die Darius heten. Darius II regeert van 424 tot 404 voor Christus. Hij wordt bedoeld in Nehemia 12:22. Darius III begint in 335 voor Christus te regeren. In 330 komt hij bij een aanslag om het leven. Hij wordt bedoeld in 1 Makkabeeën 1:1. Hij was de laatste koning van het grote Perzische rijk.

De regering van Darius I

Darius I brengt rust in het enorm grote Perzische rijk, dat zich uitstrekt van India tot Egypte en Klein-Azië (Ester 1:1-2). Om het koninkrijk goed te kunnen besturen en de belastingen te kunnen innen, verdeelt hij het in twintig satrapiën. Dat zijn grote gebieden onder de leiding van een bestuurder uit Perzië (satraap). Juda en Jeruzalem maken deel uit van de satrapie Trans-Eufraat (Ezra 4:10-22; Nehemia 3:7).

Het herstel van de tempel in Jeruzalem

Tijdens de regering van Darius I wordt de tempel in Jeruzalem weer opgebouwd (zie Ezra 5:6-6:12). De tempel is in 586 voor Christus verwoest door de Babyloniërs (2 Koningen 25:8-9). Het herstel van de tempel begint in 520 voor Christus, onder leiding van Zerubbabel en Jesua. In 515 voor Christus is de tempel klaar (Ezra 6:13-15).

De wetten van Meden en Perzen

Darius I is bekend geworden als een belangrijke wetgever. De wetten van Meden en Perzen worden in zijn tijd gezien als goddelijke besluiten: ze kunnen niet herroepen worden (Ester 1:19; Ester 8:4-8; Daniël 6:8-10).

Wat Darius bereikt heeft

Darius I voert muntgeld in, de dariek (Ezra 8:27).
Ook bedenkt Darius I een postdienst zodat er makkelijker en sneller gecommuniceerd kan worden binnen het grote Perzische rijk (zie daarvoor Ester 8:9-14). De postdienst volgt een route van Susa in Perzië tot Sardes in Klein-Azië. Er zijn 110 tussenstations: wisselplaatsen voor koeriers en paarden. Zo kan de afstand tussen Susa en Sardes afgelegd worden in de recordtijd van drie maanden!
Darius I laat in de twee hoofdsteden van Perzië, Susa en Persepolis, grote paleizen bouwen. Het verhaal over Ester speelt zich af in en rondom het indrukwekkende paleis in Susa, zie Ester 1:1-9. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons