Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Benhadad III in de Bijbel?

Benhadad is koning van Aram.

Wat betekent de naam Benhadad?

De naam Benhadad betekent: zoon van Hadad. Hadad was de Kanaänitische god van de hemel en van de regen. Hij was dus een vruchtbaarheidsgod, net als Baäl.
In de Bijbel komen nog twee mannen met dezelfde naam voor: Benhadad I en Benhadad II.

Koning Benhadad III

Benhadad III is koning van Aram. Hij is de zoon van koning Hazaël, de opvolger van Benhadad II.
Benhadad wordt drie maal aangevallen door koning Joas, de zoon van Joachaz. Joas herovert zo steden die Hazaël eerder veroverd had op Israël.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Koningen 13.24 - 2 Koningen 13.25
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons