Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Benhadad II in de Bijbel?

Benhadad II is koning van Aram. Hij voert oorlog tegen koning Achab van het noordelijke koninkrijk Israël.

De betekenis van de naam Benhadad?

De naam Benhadad betekent: zoon van Hadad. Hadad was de Kanaänitische god van de hemel en van de regen. Hij was dus een vruchtbaarheidsgod, net als Baäl.
In de Bijbel komen nog twee mannen met dezelfde naam voor: Benhadad I en Benhadad III.

Koning Benhadad II

Benhadad II is koning van Aram. Hij valt het noordelijke koninkrijk Israël een aantal keer aan.
Benhadad is ook de koning van de legerleider Naäman. Die leidt aan een huidziekte, maar hij geneest als hij naar de profeet Elisa gaat.

Tegen koning Achab

Benhadad voert twee keer oorlog tegen koning Achab. Hij stuurt boodschappers om te vragen om goud, zilver, vrouwen en zonen. Eerst stemt Achab daarmee in. Maar als Benhadad ook in zijn paleis wil rondkijken, weigert Achab dat. Daarom valt Benhadad hem aan.
Benhadad wordt echter beide keren door Achab verslagen, omdat God Achab helpt (1 Koningen 20:1-33).

Tegen koning Joram

Benhadad valt ook koning Joram van Israël aan. Benhadad omsingelt de stad Samaria, waardoor daar een zware hongersnood ontstaat. Uiteindelijk zorgt God er voor dat de Arameeërs wegvluchten (2 Koningen 6:24-7:20).

De dood van Benhadad II

Benhadad wordt gedood door zijn knecht Hazaël. Als Benhadad ziek is, stuurt hij Hazaël naar Elisa om te vragen of hij zal genezen. Maar Elisa zegt dat Hazaël de nieuwe koning zal worden. De volgende dag doodt Hazaël Benhadad met een natte doek (2 Koningen 8:7-15).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons