Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Benhadad I in de Bijbel?

Benhadad I is koning van Aram van 885 tot 865 voor Christus. Hij steunt koning Asa van het zuidelijke koninkrijk Juda.

Wat betekent de naam Benhadad?

De naam Benhadad betekent: zoon van Hadad. Hadad was de Kanaänitische god van de hemel en van de regen. Hij was dus een vruchtbaarheidsgod, net als Baäl.
In de Bijbel komen nog twee mannen met dezelfde naam voor: Benhadad II en Benhadad III.
Benhadad I was een zoon van Tabrimmon en een kleinzoon van Chezjon.

Koning Benhadad I

Benhadad I is koning van Aram. Eerst steunt hij koning Basa van het noordelijke koninkrijk Israël. Maar als koning Asa van het zuidelijke koninkrijk Juda hem om hulp vraagt, valt hij Basa aan. Die trekt zich daarom terug uit het gebied van Asa.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons