Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Antonius Felix in de Bijbel?

Antonius Felix is procurator van Judea in de eerste eeuw na Christus.

Wat betekent de naam Felix?

De naam Felix komt uit het Latijn en betekent: gelukkig. Antonius Felix komt voor in Handelingen 23:23-24:27.

Procurator van Judea

Antonius Felix is tussen 52 en 60 na Christus procurator van Judea. Het is bijzonder dat Felix procurator wordt, omdat hij een vrijgelaten slaaf van het keizerlijke hof is.
Felix is onder andere getrouwd met Drusilla, een Joodse vrouw. Zij is de dochter van Herodes Agrippa I.
In de tijd dat Felix Judea bestuurt, nemen de anti-Romeinse gevoelens onder de Joodse bevolking steeds verder toe. Felix treedt met harde hand op, zo laat hij verschillende zeloten kruisigen. Uiteindelijk kan hij er niet voor zorgen dat de opstand ophoudt, en daarom wordt hij teruggehaald naar Rome.

Felix in het Nieuwe Testament

Antonius Felix speelt een rol in Handelingen 23:23-24:27. Paulus wordt naar hem toegestuurd als hij gevangengenomen is.
Felix luistert naar de aanklacht tegen Paulus, maar hij doet geen uitspraak. Als Felix twee jaar later wordt opgevolgd door Festus, laat hij Paulus in gevangenschap achter (Handelingen 24:27). Ook Festus hoeft geen uitspraak te doen, omdat Paulus zich beroept op de keizer in Rome.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 23.23 - Handelingen 23.27
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons