Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Sara, Saar

Sara, Saar – wie het laatst lacht…

De naam Sara

Sara is een Bijbelse naam die veel voorkomt in Nederland. Andere variaties op deze naam zijn Saar, Sarah, Zara en Zarah.

Wat betekent de naam Sara?

De naam Sara betekent: vorstin.

De Bijbelse vrouw Sara heet eerst Sarai. Dat betekent: vorstelijk.

Wie was Sara?

Sara heet eerst ‘Sarai’. Later krijgt zij, net als haar man Abraham, van God een andere naam. Vanaf dat moment heet ze ‘Sara’. Ze is een van de stammoeders van Israël en wordt in de Bijbel beschreven als een knappe vrouw.

Sara is lang onvruchtbaar. Op haar negenentachtigste vertellen drie engelen aan haar dat ze over een jaar een zoon zal hebben. In eerste instantie gelooft ze hen niet en lacht. Maar als ze negentig jaar oud is, krijgt ze toch een zoon: Isaak.

In het Nieuwe Testament wordt Sara beschreven als een voorbeeld van echtelijke trouw, en ook haar geloof wordt als een voorbeeld gesteld voor anderen.

In welk Bijbelgedeelte komt Sara voor?

Het hele verhaal van Sara kun je lezen in Genesis 12-23.

In het Nieuwe Testament wordt ze genoemd als voorbeeld voor anderen in 1 Petrus 3:6 en Hebreeën 11:11.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons