Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Relaties

Liefde is een van de sterkste emoties die mensen kennen. Ook in je eigen leven kun je ervaren dat je een ander nodig hebt, en dat je je heel betrokken voelt bij een ander. Bijvoorbeeld binnen een familie, een vriendschap of een liefdesrelatie.

Ook in de bijbelse verhalen en boeken krijgen deze emoties een plaats. In veel teksten roept God mensen op om met elkaar in liefde te leven, of wordt de liefde tussen mensen beschreven.

Liefde en vriendschap in de Bijbel

In de Bijbel staan verhalen over de liefde tussen mensen, zowel binnen families als binnen vriendschappen. Een voorbeeld is de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Noömi, of de vriendschap tussen Jonatan en David.

Ook het huwelijk komt in de Bijbel voor. Meestal wordt daarin niet expliciet gesproken over liefde. Maar wel in het verhaal over het huwelijk tussen Isaak en Rebekka: ‘Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden.’ Ook koning Ahasveros hield van Ester toen hij haar tot vrouw nam.

Het belangrijkste gebod: houd van elkaar

In de Bijbel worden mensen opgeroepen om van hun naaste te houden. Ook Jezus noemt dit als het belangrijkste gebod:

17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. 18Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

19Leef mijn bepalingen na. Laat je vee niet paren met dieren van een andere soort. Zaai je akker niet in met verschillende soorten gewassen. Draag geen kleren die zijn geweven uit twee soorten garen.

Leviticus 19:17-19NBV21Open in de Bijbel

Aanbevolen leesplannen

Wil je meer ontdekken over thema's in de Bijbel zoals Liefde, vergeving of eenzaamheid? Volg dan een van onze leesplannen in Mijn Bijbel app. Je ontvangt dan elke dag een nieuwe aflevering over het betreffende onderwerp om over na te denken en je verder te verdiepen.

Achtergrondinformatie

In onze uitgaven, zoals de Wetenschapsbijbel en de Jongerenbijbel staan verschillende themapagina's m.b.t. liefde, huwelijk en relaties die ook online zijn gepubliceerd.

Interessante artikelen

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons