Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Febe

Febe – leider en weldoener

De naam Febe

Febe is een Bijbelse naam, die ook wel bekend is als Phebe of Phoebe. De naam is afkomstig uit het Grieks. In Nederland is Febe hiervan de meest gebruikte vorm.

Wat betekent de naam Febe?

De naam Febe betekent: rein, of: helder.

Wie was Febe?

Febe was een leider in de vroege kerk. Zij bracht de brief van Paulus aan de Romeinen naar Rome. Paulus schrijft in zijn brief ook over Febe. Hij noemt haar ‘zuster’, zegt dat ze ‘in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën’ en schrijft dat ze ‘velen tot steun geweest’ is. Het wordt duidelijk dat Paulus erop vertrouwt dat zij goed bekend is met zijn ideeën en de inhoud van zijn brief goed kan uitleggen.

Naast dat Febe een belangrijke rol speelde als leider in haar gemeente, was ze ook een weldoener. Ze gaf veel steun en bescherming aan Paulus en anderen, in de vorm van geld en andere materiële zaken. Daaruit kun je opmaken dat ze een rijke, belangrijke vrouw was. Het feit dat ze zo zelfstandig handelde, kan erop duiden dat ze niet getrouwd was, of dat ze een weduwe was.

In welk Bijbelgedeelte komt Febe voor?

In Romeinen 16:1-2 schrijft Paulus over Febe

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons