Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Evi, Eva

Evi, Eva – leven ontvangen en doorgeven

De naam Evi

Evi is een variant op de Bijbelse naam Eva. Andere populaire variaties op deze naam zijn Evy en Zoë (de Griekse vertaling van Eva). Deze varianten worden in Nederland tegenwoordig vaker gegeven dan de oorspronkelijke naam Eva.

Wat betekent de naam Evi?

Evi of de Hebreeuwse naam Eva betekent: leven. De Bijbelse persoon Eva heeft in het begin geen naam. Adam geeft zijn vrouw deze naam omdat zij de moeder is van alle levenden.

Wie was Eva?

Eva is de vrouw die met Adam het eerste mensenpaar in de Bijbel vormt. Zij leven eerst in de tuin van Eden, ook wel bekend als het paradijs.

Eva en Adam brengen niet hun hele leven door in het paradijs, want op een dag gaat het mis. God heeft tegen hen gezegd dat zij van alle bomen in het paradijs mogen eten, behalve van die in het midden. Maar een slang, die op andere plaatsen in de Bijbel wordt uitgelegd als Satan of de duivel, haalt Eva over toch een vrucht van die boom te plukken en zij geeft ook wat aan Adam. Vanaf dat moment zien de mensen het verschil tussen goed en kwaad. Ineens zien ze ook dat ze naakt zijn. Ze proberen zich te verbergen voor God, maar die vindt hen toch. Hij vervloekt hen en stuurt hen weg uit de tuin van Eden.

Nadat ze uit de tuin van Eden zijn verdreven, worden Eva en Adam samen de ouders van in ieder geval Kaïn, Abel en Set.

In welk Bijbelgedeelte komt Eva voor?

Het verhaal over Adam en Eva kun je lezen in Genesis 2-4.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons