Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Matteüs 26:47-56 – Preekinspiratie

Deze passage in de NBV21

47Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. 48Judas, die Hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste Hem. 50Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwamen de mannen naderbij, grepen Jezus vast en namen Hem gevangen. 51Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. 52Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. 53Je weet toch dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen of Hij stelt Mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking. 54Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 55Toen zei Jezus tegen de mannen: ‘U bent er met zwaarden en knuppels op uit getrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks was Ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u Me niet gevangengenomen; 56maar dit alles gebeurt omdat de geschriften van de profeten in vervulling moeten gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen Hem in de steek en vluchtten weg.

Matteüs 26:47-56NBV21Open in de Bijbel

Wil je op het gebied van exegese gelijk meer weten over deze passage?

Op deze pagina vind je aantekeningen bij de tekst en meer informatie over de opbouw en context.

Op deze pagina wordt het thema geweldloosheid toegelicht en vind je achtergrondartikelen bij deze passage.

En hier kun je deze tekst lezen in verschillende vertalingen; en wanneer je een Plus-account hebt hier in verschillende vertalingen met aantekeningen (tip: zet bij ‘Persoonlijk’ ‘Toon voetnoten’ en ‘Toon verwijzingen’ aan).

Waar gaat het om in dit gedeelte?

Bekijk of luister

In deze video neemt hoofd vertalen Matthijs de Jong je in ong. 7 minuten mee naar de kern van dit gedeelte en geeft je inspiratie voor een preek:  

Je kunt deze inspirerende toelichting ook als audio beluisteren:  

Of via Spotify als podcast:

Lees de samenvatting

Na het intense gebed van Jezus in Getsemane (Mat. 26:36-46, toegelicht in deze preekinspiratie bij een vergelijkbare passage in Marcus), gaat wat Jezus eerder alleen heeft aangekondigd ook daadwerkelijk gebeuren. Daarbij volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op, ‘nog voor Hij uitgesproken was’ (zo begint onze passage in vers 47) ‘kwam Judas eraan.’ Judas komt samen met een bewapende bende, waarschijnlijk gevormd uit tempelwachters, om Jezus gevangen te nemen. 

Judas heeft een teken met hen afgesproken om Jezus aan te kunnen wijzen. Zo’n teken was nodig omdat hij immers geen foto of iets dergelijks kon geven. Kennelijk wil hij Jezus op zo’n manier aanwijzen dat Jezus en de andere leerlingen nog niets merken, want hij groet hem met de onder Jezus’ volgelingen gebruikelijke kus. Het optreden van de gewapende bende contrasteert sterk met dat van Jezus: zij komen in het duister, terwijl Hij altijd bij klaarlichte dag optrad; zij komen met zwaarden en knuppels, terwijl Hij zijn leerlingen geleerd heeft kwaad niet met kwaad te vergelden.

Die les in geweldloosheid blijkt echter niet eenvoudig in de praktijk te brengen. Eén van Jezus’ leerlingen (de evangelist Johannes identificeert hem met Petrus) grijpt naar zijn zwaard en slaat iemand een oor af. Jezus wijst hem echter meteen terecht en geeft aan van geweld af te zien. Daarmee toont Hij aan dat afzien van geweld een keuze is en geen teken van machteloosheid. Hijzelf staat immers niet machteloos tegenover de mensen die Hem gevangen komen nemen. Hij kiest er bewust voor de weg van het lijden te gaan. Tegelijk blijkt deze weg van geweldloosheid vóórdat Jezus de weg naar het kruis voltooid heeft voor zijn leerlingen nog onnavolgbaar. Wanneer ze van Jezus niet mogen vechten, kiezen ze collectief voor de andere standaard reactie op bedreigende situaties: de vlucht.

Verdiepingssporen

Via de volgende invalshoeken kun je meer inspiratie opdoen voor een preek: 

Op deze pagina:

... vind je in video-vorm, podcast en tekst een kernachtige samenvatting van waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte.

Daarbij staat de betekenis van geweldloosheid centraal. Via de diverse invalshoeken vind je de onderbouwing waar de samenvatting op gebaseerd is.

De informatie uit die invalshoeken helpt je om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons