Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Manoah

De naam Manoah

Manoah is een vorm van de mannelijke naam Manoach. De variant Manoah is zowel een jongens- als meisjesnaam.

Wat betekent de naam Manoah?

De naam Manoah betekent: rust, of: vrede.

Wie was Manoah?

Manoach is de vader van Simson. Hij en zijn vrouw kunnen eerst lange tijd geen kinderen krijgen. Op een dag komt een engel bij de vrouw om te vertellen dat ze een zoon zullen krijgen. De engel zegt ook dat deze zoon vanaf het begin aan God gewijd zal zijn en dat hij een begin zal maken aan Israëls bevrijding van de Filistijnen. Ze krijgen ook de instructie mee dat deze zoon nooit zijn haren mag knippen. Manoach bidt hierna tot God dat de engel nog een keer zal langskomen, om hun advies te geven voor na de geboorte van hun zoon. Inderdaad verschijnt de engel nogmaals, nu kan ook Manoach hem ontmoeten. Zoals gezegd door de engel wordt Manoachs vrouw zwanger en ze baart een zoon, die ze Simson noemen.

In welk Bijbelgedeelte komt Manoah voor?

Het verhaal over Manoach en zijn vrouw kun je lezen in Rechters 13.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons