Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wandelen met God

Bijbeltekst(en)

21Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23In totaal leefde hij 365 jaar. 24Henoch leefde in verbondenheid met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God hem wegnam.

Genesis 5:21-24NBV21Open in de Bijbel

5Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand die God welgevallig was.

Hebreeën 11:5NBV21Open in de Bijbel

14Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: ‘Ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen 15om over allen zijn vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal Hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze Hem hebben beledigd.’

Judas 1:14-15NBV21Open in de Bijbel

Henoch was een man van groot geloof, die leefde in een nauwe verbondenheid met God. Hij wordt slechts driemaal genoemd in de Bijbel. In Genesis 5:24 staat dat ‘Henoch wandelde met God’. De manier waarop Henoch met God wandelde, vormt een mooie metafoor voor de manier waarop jij je leven met God in kan richten.

‘Wandelen’ is iets anders dan ‘lopen’. ‘Lopen’ is iets wat je doet zonder er al te veel bij na te denken, en wat over het algemeen eerder een noodzaak dan een keuze is. ‘Wandelen’ daarentegen is een doel op zichzelf. Je kiest ervoor om te gaan wandelen, en die activiteit is al voldoende op zichzelf.

Zoals Henoch wandelde met God, mogen wij ook met Hem wandelen. Een leven lang wandelen met God is anders dan een leven lang lopen met God. Namelijk, als je wandelt met God, moet je een bewuste keuze maken om daadwerkelijk te gaan wandelen. Wat daarmee samenhangt, is dat je tijd vrij maakt om te wandelen met God, in plaats van tussendoor ergens met God te lopen.

Aan de slag!

Kies vandaag een moment om een stukje te wandelen. Niet alleen, maar met God! Kijk om je heen, geniet van de schepping en blijf al wandelend met God in gesprek. Een heel leven lang wandelen met God is een grote stap, maar met heel veel kleine stapjes kom je uiteindelijk een heel eind.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons