Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vier de vriendschap

Bijbeltekst(en)

1Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. 2Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. 3En Jonatan, die David zo liefhad als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem: 4hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem.
1 Samuel 18:1-4NBV21Open in de Bijbel

Volgens C.S. Lewis is vriendschap niet iets wat je zomaar overkomt. Volgens hem is vriendschap geen ‘beloning voor scherpzinnigheid en goede smaak in het opsporen van elkaar. Het is het instrument waardoor God aan ieder de schoonheid van al de anderen toont’. Lewis was niet de eerste die gefascineerd was door vriendschap. Augustinus was ervan overtuigd dat alleen God mensen tot vrienden van elkaar maakt. ‘Niet mensen kiezen hun vrienden, maar vrienden zijn een geschenk van God en vertegenwoordigen de werkzame genade van God in het leven.

In het Bijbelgedeelte van vandaag lezen we over David en Jonathan die een van de hechtste vriendschappen hadden die we in de Bijbel tegenkomen. In goede vriendschappen staat trouw en loyaliteit centraal. Je bent er voor elkaar als je iets te vieren hebt en je kunt op elkaar rekenen als het leven tegenzit. Het opbouwen van een goede vriendschap is niet maakbaar. Er is vertrouwen nodig om je diepste gedachten en gevoelens met een ander te kunnen delen. Dat gaat meestal niet vanzelf. Er kunnen crises ontstaan waardoor je elkaar niet meer recht in de ogen kan aankijken.

Goede vriendschappen zijn krachtig en kwetsbaar tegelijk. Goede vriendschappen zijn als een oefenplaats waar je mag liefhebben en mag falen. Waar je voluit kunt leven en fouten mag maken zonder dat je afgewezen wordt.

Aan de slag!

Laat een vriend(in) vandaag weten dat je hem/haar waardeert. Door een kaartje, een appje of door iets leuks te plannen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons