Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Morgen is pas morgen

Bijbeltekst(en)

26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?

Matteüs 6:26-27NBV21Open in de Bijbel

34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Matteüs 6:34NBV21Open in de Bijbel

6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:6-7NBV21Open in de Bijbel

Jezus zegt in het eerste Bijbelgedeelte dat we van dag tot dag moeten leven. Elke dag heeft namelijk genoeg aan zijn eigen problemen. Het heeft geen enkel nut om je zorgen te maken over de toekomst. Corrie ten Boom verwoordt dit heel mooi: ‘Piekeren lost de problemen van morgen niet op, maar kost je vandaag wel je energie.’

Wat is het bijzonder dat wij een God hebben die zegt: ‘Ben je bezorgd? Vertel het aan Mij, want Ik zorg voor je! Ik zorg zelfs voor de vogels en jullie zijn veel belangrijker dan dat. Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven!’

In 1 Petrus 5:7 staat: ‘Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u.’

God zorgt voor ons! We mogen elke dag opnieuw alles wat ons bezighoudt in zijn handen werpen. Om te gooien moet je echt loslaten. Als we dat doen, belooft Hij dat we worden overspoeld met de vrede van God. Vrede in onze harten en gedachten.

Aan de slag!

Maak jij je wel eens zorgen voor de dag van morgen? Bid dan dat God je helpt om je zorgen los te laten, geef ze aan Hem over. Vertel het Hem in het vertrouwen dat Hij voor je zorgt!

Morgen… is pas morgen. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons