Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Mogelijkheden door beperkingen

Bijbeltekst(en)

Gevangen omwille van Christus Jezus

12U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. 13Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. 14Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15Sommigen doen dat weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17De eersten daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, in de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren.

18Maar wat dan nog! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.

Filippenzen 1:12-19NBV21Open in de Bijbel

De christenen in Filippi maken zich zorgen. Paulus zit in de gevangenis. Hoe is het met hem? Zou dit zijn dood betekenen? In een brief geeft Paulus hen antwoord. Maar in plaats van te vertellen hoe het met hem zelf gaat, vertelt hij hoe het met het evangelie gaat. Het gaat goed! Door zijn gevangenschap hebben nog meer mensen over Jezus hebben gehoord.
Dit antwoord moet vreemd hebben geklonken voor de Filippenzen. Hoe kan Paulus zo reageren? Hoe kan hij zo met het evangelie bezig zijn, terwijl hij zelf in een moeilijke situatie zit?

Paulus blijkt met hele andere ogen naar zijn situatie te kijken. Hij kijkt niet naar zichzelf, maar naar Jezus. Jezus, die Zijn leven in het teken van het evangelie stelde. Jezus, die alles opgaf. Paulus beschrijft het in hoofdstuk 2:6-11. Die Jezus volgt hij! Als Jezus Zijn leven in het teken stelde van het evangelie, zou hij niet hetzelfde doen?

Paulus kijkt vanuit een ander perspectief: het perspectief van het evangelie. Daardoor ziet hij vooral mogelijkheden door de beperkingen. Oké, hij zit wel in de gevangenis. Maar daardoor heeft hij voor een grote groep mensen over Jezus mogen praten! Andere christenen zijn door zijn situatie moediger geworden.

Paulus kijkt naar Jezus. Dan ziet de situatie er totaal anders uit. Kun jij vanuit hetzelfde perspectief kijken?

Aan de slag!

Neem een situatie waar jij inzit in gedachten. Kun jij met Paulus mee omdenken? Welke mogelijkheden ontstaan er door de beperkingen?

Dit was de laatste aflevering van het Zij lacht dagboek. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond. Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons