Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Help! Waar is het dichstbijzijnde oplaadpunt?

Een gelijkenis over jou en een smartphone

Bijbeltekst(en)

35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

Marcus 1:35NBV21Open in de Bijbel
Jezus door de duivel op de proef gesteld

1Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. 3De duivel zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ 5Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei tegen Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’

Lucas 4:1-12NBV21Open in de Bijbel

38Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’

Marcus 4:38NBV21Open in de Bijbel

20Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd.

Matteüs 26:20NBV21Open in de Bijbel

‘Accu bijna leeg ‘, ‘Batterijpercentage minder dan 10%’ of  ‘Energiebesparingsmodus inschakelen‘ – Dit soort meldingen zijn – zeker sinds de komst van mobiele telefoons – part of our lives.

Net zoals het wijs is om je telefoon op tijd weer op te laden, zodat je ‘bereikbaar’ blijft, zo is het ook belangrijk om jouw persoonlijke ’batterij’ voldoende opgeladen te hebben. Als je accu leeg is, word je onbereikbaar. Je bent niet meer dat aanspreekpunt dat liefheeft, bemoedigt, zorgt en samen lacht. Je kan niet meer geven en niet meer ontvangen.

In Mattheüs 22:29 staat:

‘Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.’

Het is heel belangrijk dat we bewust keuzes nemen en stappen zetten om tijd te creëren voor het opladen van onze batterij, fysiek en mentaal. Lees de Bijbelgedeelten nog eens door en ontdek wat Jezus energie gaf.

Aan de slag!

Neem de tijd om te analyseren wat jouw batterij leeg laat lopen. Vraag de Heilige Geest om Zijn inzicht! Verwijder, indien mogelijk, onnodige c.q. overbodige ‘bestanden’ en ‘apps’ die je batterij slijten, uit je systeem. Wat is voor jou de juiste energiebron? Wat geeft jou nieuwe energie? Maak er een prioriteit van om regelmatig je batterij te checken. Neem bewust en dankbaar tijd en ruimte om jouw accu weer opnieuw op te laden! 

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons