Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Groots en meeslepend!

Bijbeltekst(en)

5En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. 6Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.

1 Petrus 5:5-6NBV21Open in de Bijbel

15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16Werkelijk, Ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Johannes 13:15-17NBV21Open in de Bijbel

“Diep in mijn hart verlang ik naar groots en meeslepend. Maar het geloof houdt me klein.”

Het is een uitspraak van terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Waar verlang jij naar? Wat zijn je verlangens van jouw hart?

Petrus roept ons op om ons met nederigheid te bekleden. Kijk naar Jezus die knielde om de voeten van Zijn discipelen te wassen. In de tijd van de Bijbel was dit slavenwerk. Jezus neemt de plek van een slaaf in. En Hij vraagt ons om hetzelfde te doen: door de knieën te gaan, om de ander te dienen.

Wie voor een ander door de knieën gaat maakt zichzelf klein. Het betekent een oefening in nederigheid. Waarom roept Jezus ons op om ons te kleden met nederigheid? Ik denk dat we moeten beseffen wie we zijn, voor God en voor de ander. Want ten diepste komen we met onszelf bedrogen uit en moeten we rennen naar het kruis. En daar, bij het kruis moeten we op de knieën. Omdat we Jezus nodig hebben.

Aan de slag!

Aan Jezus’ voeten moet ik zijn. Daar vind ik rust voor mijn ziel en houvast in het leven. En van daaruit kan ik verder. Laten we de oorlog verklaren aan alle ladders die we zogenaamd op moeten van onszelf en van elkaar? Zullen we op de knieën gaan, en oog hebben voor de minsten. Jezus ging ons voor. Laat Hij ons voorbeeld zijn.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons