Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geloven zonder te zien

in Tomas’ zwakte zien we Jezus’ kracht!

Bijbeltekst(en)

Verschijningen

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

30Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

Johannes 20:19-31NBV21Open in de Bijbel

Eén van ‘mijn’ kleuters zei een tijdje geleden: ‘Ik weet écht iets wat God serieus niet kan, dat zou ik niet geloven: zomaar door een deur gaan die dicht is!’ De rest van de klas knikte instemmend. Daar ging ik dan: ‘Uhm, dat kan Hij zeker. Er staat zelfs een verhaal over in de bijbel…’

Het klinkt als iets onwerkelijks. ‘Jezus kon door een deur met driedubbele sloten’, zei ik tegen de kinderen. Dat staat niet in de bijbel, maar het illustreert de grootheid van God.

Dat de kleuter uit mijn klas er niks van begreep dat God door een dichte deur een huis binnen kan komen, is niet gek. Zelfs één van de discipelen, voor wie de gebeurtenis niet eens een eeuwenoud verhaal was, geloofde er niks van.

Jezus is de beroerdste niet, Hij komt een aantal dagen later gewoon nog een keer. De zwakte van Tomas is dat hij niet gelooft zonder gezien te hebben, maar de wil om ook Tomas te laten geloven is Jezus’ kracht!

Jezus zegt hier dat het heerlijk is als mensen die Hem niet gezien hebben toch geloven. Dat is een oproep aan ons. Het is soms wonderlijk, wat we lezen. Maar de verhalen uit de bijbel zijn voor ons opgeschreven. Zodat wij zullen geloven, zonder gezien te hebben.

Aan de slag!

Welk wonder uit de bijbel spreekt jou het meest aan? Vertel vandaag iemand waarom.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons