Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

11/15 - Afspraak is afspraak

Bijbeltekst(en)

13‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Nadat Ik jullie voorouders uit de slavernij in Egypte had bevrijd, sloot Ik een verbond met hen, waarin Ik bepaalde: 14“Elk zevende jaar moeten jullie de Hebreeuwse mannen en vrouwen die zich als slaaf aan jullie verkocht hebben, vrijlaten. Zij moeten jullie zes jaar dienen, daarna moeten jullie hun de vrijheid teruggeven.” Maar jullie voorouders luisterden niet naar Mij, ze hebben Mij niet gehoorzaamd.

Jeremia 34:13-14NBV21Open in de Bijbel

God belooft bevrijding, en die bevrijding kan ons van binnenuit veranderen. Maar vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. In deze boodschap van de profeet Jeremia is dat een heel concrete opdracht. Die opdracht maakt al onderdeel uit van het verbond dat God eeuwen geleden met de Israëlieten had gesloten: als iemand van het volk dusdanig in de financiële problemen zat dat schuldslavernij de enige uitkomst leek, dan stopte die slavernij altijd na zes jaar (Exodus 21:2 en Deuteronomium 15:12).

Vaak namen de mensen het niet zo nauw met deze regel. De tekst van vandaag volgt op het voornemen van koning Sedekia om alle Hebreeuwse slaven vrij te laten. Maar ook nu komen de mensen op dat besluit terug. God kondigt daarom een strenge straf aan: omdat de mensen hun vrijgelaten slaven weer terughalen, verklaart God hen nu op zijn beurt vogelvrij om door ‘het zwaard, de honger en de pest’ te worden getroffen. De bewoording laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het is God ernst met het doorgeven van vrijheid.

Over wie of wat houd jij graag de controle? Kijk je daar door deze tekst anders tegenaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons