Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9/15 - De vrijheid van Gods Geest

Bijbeltekst(en)

12Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid 13en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluierdoek bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de luister zou verdwijnen. 14Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16‘Maar,’ staat er, ‘telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.’ 17Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 18Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

2 Korintiërs 3:12-18NBV21Open in de Bijbel

Teksten zoals deze vinden we ingewikkeld: er klinkt een waardeoordeel tegenover Joden in door, en daar blijven we – terecht – liever ver uit de buurt. Toch schuilt er een waardevolle les in deze tekst. Paulus was teleurgesteld omdat veel Joden Jezus niet als de beloofde messias zagen. Daarom benadrukt hij de tegenstelling tussen wet en geloof, tussen de uitgedoofde luister van in steen gegrifte letters en de vrijheid van Gods Geest.

Natuurlijk kies je voor dat laatste. Wie zou nou niet ‘met onbedekt gezicht de luister van de Heer willen aanschouwen’? Maar als we kritisch naar onszelf kijken, merken we dat de tegenstelling die  Paulus hier schetst van alle tijden is, en dat we hem ook kunnen toepassen op ons eigen geloof. Er is lef voor nodig om regels los te laten en vrijheid te omarmen, want voor we het weten, worden we daardoor voorgoed veranderd.

Welke kerkelijke regel of gewoonte geeft jou een gevoel van veiligheid? Hoe kun je dan toch ruimte maken voor de vrijheid van de Geest?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons