Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

8/15 - Blijf wat je bent!

Bijbeltekst(en)

20Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. 21Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u zich daar niet druk over maken, al moet u de kans om vrij te worden zeker benutten. 22Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals degene die als vrij man geroepen is een slaaf van Christus is. 23U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen.

1 Korintiërs 7:20-23NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we over de volledige omkering die bevrijding teweeg kan brengen. Wat Paulus hier in 1 Korintiërs schrijft, lijkt dat tegen te spreken. ‘Blijf wat je bent’, roept hij zijn lezers op. ‘Ga nou geen gekkigheid in je hoofd halen, alleen maar omdat je in Jezus gelooft.’ Bedoelt hij dat echt zo stellig? Ja en nee. Nee, we moeten geen gekkigheid in ons hoofd halen. Joodse christenen moeten bijvoorbeeld zeker niet proberen hun besnijdenis ongedaan te maken, net zoals niet-Joodse christenen zich niet alsnog moeten laten besnijden (vers 18-19).

Maar Paulus’ oproep is breder dan dat. Luther heeft er een beroemd traktaat over geschreven: Over de vrijheid van een christen. Daarin legt hij Paulus’ gedachten uit als de verhouding tussen binnenkant en buitenkant, tussen de plek die we innemen in de maatschappij en wie we zijn door ons geloof in Christus. Die twee kunnen behoorlijk op gespannen voet staan: zelfs het meest onvrije slachtoffer van mensenhandel is vanuit het geloof een vrij, waardevol mens. En zelfs de machtigste bestuursvoorzitter neemt door het geloof de positie van een slaaf in: iemand die Christus in alles wil dienen.

‘Wees dus geen slaven van mensen’: Hoe kun je vandaag gehoor geven aan die oproep? En hoe kun je juist wel als dienaar van Christus leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons