Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/15 - Als vrije mensen

Bijbeltekst(en)

12Ik zal in je midden verkeren; Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk. 13Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen.

Leviticus 26:12-13NBV21Open in de Bijbel

De laatste paar dagen hebben we gelezen over de bevrijding die God belooft. De komende dagen staan we stil bij wat die vrijheid met ons kan doen. Het vers van vandaag volgt op een lijst met beloften van God aan het volk van Israël: in het land dat ze zo meteen in bezit zullen nemen, zullen ze het onvoorstelbaar goed hebben. Veiligheid, vruchtbaarheid, economische welvaart: dat alles ligt binnen handbereik, als ze maar leven zoals de wetten in dit boek voorschrijven. En natuurlijk zullen ze vrij zijn: vrij van de slavernij van Egypte.

Maar vrijheid gaat over meer dan de omstandigheden waarin je leeft. Situaties van uitbuiting en onvrijheid zorgen ervoor dat ook ons innerlijk ‘gebukt’ gaat onder een onzichtbaar juk. Dat juk kan generaties lang zijn sporen achterlaten, ook al zijn de omstandigheden al lang veranderd. De bevrijding die God op het oog heeft, gaat ook over dit aspect: Hij wil dat de Israëlieten met opgeheven hoofd door het land lopen waarin Hij midden onder hen woont.

Is er iets waaronder jij gebukt gaat? Hoe kan God je helpen om dat van je af te werpen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons