Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

5/15 - Houd vol!

Bijbeltekst(en)

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

Romeinen 8:18-21NBV21Open in de Bijbel

Paulus is er stellig van overtuigd dat het geloof in Jezus redding brengt. Maar hij is ook een realist: die redding voelt soms nog ver weg. Dat geldt voor Paulus persoonlijk – lees 2 Korintiërs 12 maar eens. Het geldt ook voor de kerk in het algemeen: op veel plaatsen waren er in die tijd al conflicten tussen christenen, joden en de Romeinse overheid. En het geldt zelfs voor de hele schepping, die nu nog in de greep is van vergankelijkheid en dood.
Wat dat betekent, komt dit jaar misschien wel dichterbij dan de meesten van ons ooit hebben meegemaakt: een ongrijpbaar virus is erin geslaagd grote delen van de wereld plat te leggen. Tegelijkertijd ademen delen van de schepping juist op. De lucht wordt schoner, we kunnen de vogels weer horen fluiten… En we begrijpen ineens de spanning die Paulus in deze tekst beschrijft tussen deze tijd, waarin al kleine tekenen zijn van de ultieme bevrijding die God belooft, en de tijd waarin die uiteindelijk echt zal worden geopenbaard.

God wil ook de schepping bevrijden. Hoe kunnen we nu al iets van onze ‘vrijheid en luister’ delen met de schepping om ons heen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons