Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3/15 - Jullie zijn vrij!

Bijbeltekst(en)

8Dit zegt de HEER:

In het uur van mijn genade geef Ik je antwoord,

op de dag van de redding zal Ik je helpen.

Ik zal je behoeden, Ik neem je in dienst

voor mijn verbond met het volk,

om het land weer op te richten,

om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,

9om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’

en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’

Langs wegen zullen zij weiden,

op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond.

Jesaja 49:8-9NBV21Open in de Bijbel

Tussen de situatie in de tekst van gisteren en deze tekst uit het boek Jesaja liggen honderden jaren. Het volk van Israël heeft het land Kanaän in bezit genomen en is het inmiddels weer kwijtgeraakt. De Babyloniërs hebben Jeruzalem en de tempel met de grond gelijk gemaakt en het volk in ballingschap weggeleid. Een andere tijd, een andere plaats, een ander wereldrijk… en toch klinkt dezelfde boodschap door in deze tekst. Juist op het moment waarop de situatie uitzichtloos lijkt, staat een profeet op die bevrijding aankondigt. Weer heeft God de jammerklachten van zijn volk gehoord, en weer geeft Hij antwoord.

Er is wel een verschil: in Exodus was de bevrijding beperkt tot het volk van Israël. Bij Jesaja klinkt een breder perspectief door: Israël wordt bevrijd, maar mag die bevrijding tegelijkertijd ook aan andere mensen verkondigen.

Hoe maak jij andere mensen deelgenoot van jouw vrijheid?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons