Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

15/15 - Vrijheid

Bijbeltekst(en)

Leven door de Geest

13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Galaten 5:13-14NBV21Open in de Bijbel

‘Geroepen om vrij te zijn!’ Die boodschap klinkt als een rode draad door veel Bijbelteksten heen. Maar hoe kunnen we onze vrijheid op zo’n manier inzetten dat we recht doen aan die roeping? In de brief aan de Galaten heeft Paulus hier een eenduidig antwoord op: ‘Dien elkaar in liefde.’ Hij staat daarmee in een sterke traditie, die begint met de wetten van Mozes (Leviticus 19:18), die later doorklinkt in de woorden van de profeten (bijvoorbeeld Jesaja 58:6-10) en uiteindelijk ook een belangrijke rol speelt in de leer van Jezus. Op de vraag van een wetgeleerde naar het belangrijkste gebod antwoordt Hij: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf ’ (Matteüs 22:37-39).

Liefde voor God en liefde voor de mensen om ons heen zijn niet van elkaar te scheiden. En beide komen het beste tot hun recht waar mensen elkaar in vrijheid dienen.

Scroll op deze laatste dag nog eens door de afleveringen van dit leesplan. Welk Bijbelvers is jou het meest bijgebleven? Maak een screenshot van dat vers en gebruik het als achtergrond van je telefoon of tablet. Of deel het met de mensen die je lief zijn. Voel je vrij!

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Vrijheid. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons