Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

12/15 - Onderwijs

Bijbeltekst(en)

17Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël:

Ik ben de HEER, jullie God,

die jullie onderricht in je eigen belang,

die jullie leidt op de weg die je gaat.

18Luisterde je maar naar mijn geboden,

dan zou je vrede zijn als een rivier,

en je gerechtigheid als de golven van de zee.

Jesaja 48:17-18NBV21Open in de Bijbel

Deze woorden uit het boek Jesaja horen bij de situatie enkele decennia na de tekst van gisteren, waarin Jeremia zijn volks genoten had gewaarschuwd. Inmiddels zijn al die waarschuwingen uitgekomen: een groot deel van het volk is in ballingschap weggeleid, en wordt gedwongen om het land van de Babyloniërs te bewerken.

Weer laat God zich als bevrijder zien. Hij wil een nieuw begin maken met zijn volk. En deze keer houdt Hij de mensen een ander plaatje voor: geen dreigementen, maar beelden van overweldigende vrede en hoop. Zijn onderwijs is geen dwangmaatregel, maar juist een belofte: als je je eraan houdt, is dat in je eigen belang.

God wil het volk een nieuwe kans geven om hun vrijheid alsnog goed te gebruiken. Welke regels helpen jou om je vrijheid goed te gebruiken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons