Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10/15 - Bevrijdende waarheid

Bijbeltekst(en)

30Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem. 31En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt U dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft voor eeuwig. 36Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Johannes 8:30-36NBV21Open in de Bijbel

Regelmatig schrijft Johannes over misverstanden tussen Jezus en zijn luisteraars: Jezus gebruikt een beeld om iets duidelijk te maken, en zijn luisteraars leggen dat heel letterlijk uit. Zoiets lijkt ook hier te gebeuren. Net waren ze nog onder de indruk van Jezus’ woorden over de diepe verbondenheid tussen Hem en de Vader, zozeer zelfs dat ‘velen tot geloof kwamen’. Maar nu gaat het alweer mis. Ze willen graag horen bij deze man, de Mensenzoon die door God gestuurd is. Maar bevrijding? Die hebben ze niet nodig. Ze zijn toch nakomelingen van Abraham? Ze zijn al bevrijd toen God vele generaties geleden de Israëlieten uit Egypte leidde!

Jezus legt uit dat Hij een ander soort bevrijding aanbiedt: bevrijding van zonde. Een uittocht op veel grotere schaal: niet uit Egypte, en niet alleen voor één volk, maar uit een wereld waarin de leugen vaak regeert, naar een nieuw bestaan, waarin we de waarheid over God en Jezus volledig kennen.

‘De waarheid zal u bevrijden’ – heb je dat zelf weleens meegemaakt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons