Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1/15 - Met opgeheven arm

Bijbeltekst(en)

5Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft Mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.

Exodus 6:5-7NBV21Open in de Bijbel

‘Ik ben de HEER, jullie God, die jullie bevrijdt.’ Steeds weer laat God zich in de eerste boeken van de Bijbel op deze manier aan het volk van Israël kennen. Eeuwen geleden had Hij aan Abraham, Isaak en Jakob een eigen land beloofd. Lange tijd bleef het toen stil. Maar nu wordt het tijd om die belofte te vervullen.

Mozes – geboren Israëliet, adoptiekleinkind van de farao en nu vogelvrije outcast – moet daarvoor zorgen. De eerste poging is net faliekant mislukt: door Mozes’ gesprek met de farao is de situatie van de Israëlieten alleen maar verslechterd. Verontwaardigd gaat Mozes terug naar zijn goddelijke opdrachtgever. Hoe reageert God? Die is niet teleurgesteld of boos – integendeel. ‘Nu zul je zien…,’ zegt Hij in vers 1. Met andere woorden: Nu zul je me pas echt leren kennen als de God die zich aan zijn beloften houdt, die machthebbers van hun troon stoot en gevangenen bevrijdt.

Waar denk jij aan bij het woord ‘bevrijding’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons