Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7/7 - Onze Vader

Bijbeltekst(en)

Matteüs 6:19-15NBV21Open in de Bijbel

In het gebed het ‘Onzevader’ dat Jezus zijn leerlingen leerde bidden, staat de zin ‘Vergeef ons, zoals wij anderen hun schuld vergeven’. Daarna benadrukt Jezus specifiek deze zin, met de uitleg dat het belangrijk is om te vergeven. Onze daad van vergeving hangt samen met Gods vergeving; onze vergeving lijkt een voorwaarde te zijn voor het ontvangen van Gods vergeving. Toch is God degene die bij de mens voortdurend het initiatief neemt om te vergeven. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop Jezus zijn moordenaars vergeeft als Hij aan het kruis hangt (Lucas 23:34). God en Jezus tonen in de Bijbel voortdurend het initiatief. Maar deze vergeving is, zo zagen we al eerder, niet goedkoop. Vergeving kent voorwaarden. Soms gaan aan vergeving berouw en inzicht in schuld vooraf, maar soms vinden die ook pas naderhand plaats. Wij leven immers ook in de tijd nadat Jezus al is gestorven als offer voor onze fouten. Hij wist al dat wij fouten zouden maken, en toonde initiatief om ook deze fouten – op voorhand – te vergeven. Dat is overigens geen vrijbrief om niet volgens Gods wil te leven. We bidden in het Onzevader of Hij ervoor wil zorgen dat zijn wil wordt gedaan. En we leren wat vergeving kost door zelf ook te leren vergeven wat anderen ons hebben aangedaan. Dat is moeilijk, maar met Gods hulp niet onmogelijk.

Bid deze dagen het ‘Onzevader’ en neem de tijd om de woorden goed tot je te laten doordringen. Wat valt je op als je dat doet?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over het Onzevader. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons