Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/7 - Verandering

Bijbeltekst(en)

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Lucas 19:1-10NBV21Open in de Bijbel

Het verhaal van Zacheüs laat goed zien wat er met iemand kan gebeuren als hij vergeving ervaart. De zonde van Zacheüs had hem buiten de gemeenschap geplaatst. Hij inde te veel geld, voor de Romeinse bezetter en voor zichzelf. Hij hoorde er niet meer bij. Jezus ziet hem en is genadig voor hem. Doordat Zacheüs merkt dat Jezus zijn fouten wil vergeven, wordt hij zelf ook een vergevend mens. Hij wil zijn fouten herstellen en aan de mensen die hij kwaad deed veelvoudig vergoeden. In dit verhaal wordt duidelijk dat vergeving ervoor zorgt dat relaties worden hersteld. Zacheüs kan weer deel uitmaken van de gemeenschap. Er is sprake geweest van inzicht in zijn schuld, zijn zonde. Hij keerde zich ervan af en besloot het anders te gaan doen. Daarna beleed hij publiekelijk zijn schuld en zette hij zijn fouten recht. De slachtoffers van zijn zonden noemen hem eerst een ‘zondige man’ (vers 7), maar na zijn ommekeer noemt Jezus Zacheüs ‘zoon van Abraham’ (vers 10). Vergeving heeft dus alles te maken met het herstel van relaties, maar zorgt er ook voor dat je als veranderd mens opnieuw kunt beginnen.

Lees ook eens Spreuken 28:13. Je hebt invloed op de manier waarop je met je fouten omgaat. Het advies luidt: geef je fouten toe en vraag om vergeving als dat nodig is. Aan wie moet jij nog toegeven dat je fouten hebt gemaakt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons