Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/7 - (op)Biechten

Bijbeltekst(en)

13Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. 14Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Jakobus 5:13-16NBV21Open in de Bijbel

26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit,

Matteüs 26:26-27NBV21Open in de Bijbel

Vergeving is niet goedkoop, genade is niet vanzelfsprekend. Want elke zonde, elke fout kost iets, kost iemand iets. Wanneer er fouten worden gemaakt, is er altijd een slachtoffer. Wie is het slachtoffer van de fouten van de mens? Allereerst God, omdat Hem tekort wordt gedaan. Ook de schepping, de natuur kan het slachtoffer zijn van verkeerde keuzes van de mens. En ook andere mensen kunnen slachtoffers zijn van zonde. Zonden kunnen vergeven worden, maar er moet ook recht worden gedaan aan het slachtoffer. Er zijn consequenties, gevolgen van je gedrag. Daarom is het belangrijk zonde bij naam te noemen, concreet te benoemen wat fout is, zodat je het anders kunt (leren) doen. En daar hoort volgens Jakobus ook bij dat je voor elkaar bidt, om te voorkomen dat het in de toekomst weer mis gaat.

Bekijk op Youtube het filmpje van de PopupKerk over de Biechttafel. Alle dingen die gebiecht zijn, worden met beitels in de avondmaalstafel gekerfd. Vervolgens wordt er wijn overheen gegoten. Dat laatste verwijst naar Jezus’ woorden tijdens het Laatste Avondmaal (Matteüs 26:26-27): door zijn bloed ontvangen mensen vergeving van hun zonden ontvangen.

Wat doet het beeld van de tafel die is overgoten met wijn met jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons