Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2/7 - Ik ben...

Bijbeltekst(en)

5De HEER daalde neer in een wolk, Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.’ 8Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 9‘Als U mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt U dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’

10De HEER antwoordde: ‘Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal Ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn, en het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen Ik, de HEER, voor jou zal doen.

Exodus 34:5-10NBV21Open in de Bijbel

2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Jona 4:2NBV21Open in de Bijbel

Het boek Exodus vertelt hoe God het volk Israël heeft bevrijd uit Egypte. Maar terwijl Mozes op de berg de wetten van God ontvangt, buigt het volk al voor een andere god, een zelfgemaakte gouden stier. God wordt boos en Mozes pleit voor het volk. Het volk betuigt spijt en vraagt God om vergeving. Daarna stelt God Zichzelf voor, in vers 34:6, als een God die trouw is en vergevingsgezind.

Vele eeuwen later komt deze zin terug in het verhaal van Jona. Jona is de profeet die juist niet wil vergeven. Opnieuw maakt God Zichzelf bekend als de God die trouw is en vergeeft als mensen spijt betuigen.
Het volk blijft niet trouw aan God. Toch straft God niet. Hij belooft juist dat Hij geweldige dingen voor het volk zal doen. Eeuwen later belooft Hij de vijandelijke stad Nineve te sparen.

Wat vertelt dit jou over Gods karakter?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons