Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9/21 - Zon en schild

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. - Psalm 84:12

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.

4Zelfs de mus vindt een huis

en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis,

gedurig mogen zij U loven. sela

6Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,

met in hun hart de wegen naar U.

7Trekken zij door een dal van dorheid,

door hen verandert het in een oase;

rijke zegen daalt als regen neer.

8Steeds krachtiger gaan zij voort

om in Sion voor God te verschijnen.

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,

luister naar mij, God van Jakob. sela

10God, ons schild, zie naar ons om,

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

11Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

liever op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert Hij niet

aan wie oprecht hun weg gaan.

13HEER van de hemelse machten,

gelukkig de mens die op U vertrouwt.

Psalmen 84:1-13NBV21Open in de Bijbel

Op weg naar school passeerde ik vroeger altijd een gebouw dat ‘Zon en Schild’ heette. Het bleek een instelling te zijn voor geestelijke gezondheidszorg. Het prachtig gelegen gebouw is tot op de dag van vandaag een plek van bijzondere zorg voor kwetsbare mensen. De naam intrigeerde me altijd al, maar de link met de Bijbel had ik zelf in mijn jongere jaren niet gelegd.

De uitdrukking is afkomstig uit Psalm 84, de psalm die gaat over mensen die onderweg zijn en over verlangen naar God. De dichter van dit lied maakt een duidelijk statement. Soms is het nodig dat iemand je iets aanreikt en zegt hoe het zit. Of sterker nog: dat iemand zegt wie God is. Voor de dichter is God een zon en een schild. Wanneer de zon aan de hemel staat te stralen, zie je alles in een ander licht. Dat is wat profeten en dichters, zoekers en zieners in Israël hebben ervaren. Het licht van God viel verrassend over hun leven en ze konden weer verder. Toen zij kwetsbaar waren, was Hij als een schild voor hen.

We zijn niet alleen welkom bij God, we zijn ook veilig onder zijn vleugels. Hij heeft maar één passie: ons zijn weldaden niet onthouden. Hij maakt dat we verder kunnen, in vertrouwen op Hem.

Lees Psalm 84 nog eens aandachtig door. Welk vers of welk woord blijft je bij? Probeer hier vandaag of de komende dagen nog eens aan terug te denken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons