Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

5/21 - Vluchtgedrag in de woestijn

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. - Exodus 3:1a

Bijbeltekst(en)

1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Exodus 3:1-6NBV21Open in de Bijbel

We mogen geen van allen zelf bepalen waar en wanneer we worden geboren. Ook Mozes niet. Op het moment van zijn geboorte leeft het hele Hebreeuwse volk in slavernij in het land Egypte. Ook Mozes is een Hebreeër, maar hij is als jong kind geadopteerd door de prinses van Egypte. Dat dwingt Mozes in een permanente spagaat. Voelt hij zich een prinsje of toch een slavenkind?

Elke dag ziet Mozes hoe de mensen op wie hij lijkt worden afgebeuld door de werknemers van zijn eigen adoptie-opa. Dat onrecht kan hij op een dag niet langer verdragen. Hij besluit een Egyptische slavendrijver aan te vallen. Mozes’ woede was terecht, maar zijn strijd heeft de wereld niet mooier kunnen maken. Hoe kan hij nu nog verder?

De man die later de geschiedenis zal ingaan als grote bevrijdingsleider, weet even niet wat hij moet doen. Bij een ander volk, de Midjanieten, vindt hij onderdak en zelfs een partner, Sippora, en hij krijgen kinderen. Mozes draait mee in het familiebedrijf, en zolang hij het maar lekker druk heeft, hoeft hij niet te denken aan al die Hebreeën in Egypte. Zo houdt hij het leefbaar voor zichzelf, maar zijn volksgenoten hebben daar weinig aan.

Ook wij leven in roerige tijden: oorlog, honger, armoede, machtsmisbruik en een dreigende klimaatramp. Hoe moet je je daartoe verhouden? Op onze eigen manier doen velen van ons wat Mozes daar toen deed: zorgen dat je zoveel te doen hebt dat je geen tijd en energie hebt om de noodkreet van anderen te horen.

Maar dan ziet Mozes een braamstruik branden …

Herken je dit soort vluchtgedrag bij jezelf? Wat kan jou helpen om jezelf dan toch wakker te schudden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons