Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/21 - Actieve gastvrijheid

‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’ - Exodus 2:20

Bijbeltekst(en)

11Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een Hebreeër, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. 12Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem onder het zand. 13De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. ‘Waarom sla je iemand van je eigen volk?’ vroeg hij aan de man die begonnen was. 14Maar die antwoordde: ‘Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar?’ Mozes schrok, hij dacht: Dan is het dus toch bekend geworden! 15Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de farao.

Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put zitten. 16De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. 17Maar er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. 18Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. 19‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’ 20‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’ 21Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. 22Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’

Exodus 2:11-22NBV21Open in de Bijbel

Mozes vlucht uit Egypte om zijn leven te redden. Die ervaring van een angstig vertrek van huis is door de geschiedenis heen door veel mensen gedeeld. De gevaren en oorzaken van vervolging zijn in elk verhaal anders. Mozes vlucht voor het geweld van Egypte en de gevolgen van zijn eigen daden, en hij verbergt zich in de woestijn. Maar de woestijn is ook een gevaarlijke plek. De vluchteling moet een groep herderinnen verdedigen, de dochters van Reüel, de priester van Midjan.

‘Waar is hij? Waarom hebben jullie hem achtergelaten? Nodig hem uit om iets te eten.’ Zo reageert Reüel nadat hij de verhalen van zijn dochters heeft gehoord. Dit is actieve gastvrijheid: niet wachten op iemands komst, maar op zoek gaan naar de ander. Gastvrijheid is niet alleen een reactie op omstandigheden, maar houdt initiatief in; ze wacht niet alleen om te ontvangen, maar zoekt anderen op.

Hoe kun je het initiatief nemen, de vreemdelingen in je stad opzoeken en gastvrijheid bieden? En als je zelf een nieuwkomer bent: wat zou je kunnen doen om van je gemeenschap een betere plek te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons