Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

21/21 - God zien

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Openbaring 21:3

Bijbeltekst(en)

1Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam 2en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren 4en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Openbaring 22:1-5NBV21Open in de Bijbel

De Bijbel eindigt met een beschrijving van Gods beloofde stad. Tijdens ons leven kunnen we onze ogen gericht houden op het thuisland dat ons beloofd is, en deze passage laat ons zien wat we ons daarbij kunnen voorstellen. Door het midden van Gods stad stroomt een rivier. Water staat voor leven, en het water van deze rivier wordt zelfs ‘water dat leven geeft’ genoemd. Dit water stroomt rechtstreeks van de troon van God en van Jezus. Niets is meer verborgen, alles is kristalhelder.

Langs de rivier staat de levensboom, die genezing brengt voor de volken. Dit betekent: geen oorlogen meer, geen strijd, alleen broederschap en zusterschap. Er zal niets gebeuren of gedaan worden wat tegen Gods wil is. Er zal geen duisternis meer zijn. God zelf zal ons licht zijn. De duisternis die we in ons dagelijks leven ervaren, zal niet meer bestaan. Er zal geen onderdrukking meer zijn. We zullen allemaal ‘als koningen heersen’, zegt de tekst. Hoe onmogelijk het ook klinkt, dat is de belofte.

Op dit moment zijn we reizigers, we zijn vreemdelingen in deze wereld. We zijn migranten en we voelen ons nog niet thuis. Maar we weten waar we naartoe gaan. God zal bij ons zijn op onze levensreis. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar zijn belofte houdt ons op de been. Op een dag zullen we samen zijn in zijn stad, in zijn licht.

Denk nog eens terug aan de afgelopen weken. Welke teksten zijn je bijgebleven? Welk nieuw inzicht heb je gekregen? Wat ga je anders doen, of voor het eerst? Breng dit in gebed bij God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons