Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

17/21 - Hemels burgerrecht

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. - Filippenzen 3:20

Bijbeltekst(en)

17Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: Velen leven als vijand van het kruis van Christus 19en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Filippenzen 3:17-21NBV21Open in de Bijbel

Dat de Bijbelse auteurs gelovigen ‘vreemdelingen in deze wereld’ noemen, heeft gevolgen voor zowel het heden als de toekomst. Voor de toekomst is er de belofte van de hemel. Voor het heden is er de uitdaging om in ons dagelijks leven te laten zien dat we anders zijn dan de mensen om ons heen. In deze passage gebruikt de apostel Paulus krachtige woorden om ons aan te sporen volgens Gods normen te leven. Als we dat niet doen, zijn we ‘vijanden van het kruis van Christus’. Paulus wil ons hier uit onze zelfgenoegzaamheid wakker schudden. Hij is bang dat we een andere god gaan aanbidden – onze lichamelijke verlangens.

In eerdere passages in dit leesplan leerden we dat we onze bezittingen moeten delen en op zo’n manier leven dat anderen een voorbeeld aan ons kunnen nemen. Deze passage voegt een nieuw aspect toe aan het christelijke leven: we moeten niet verslaafd zijn aan aardse zaken. Wat zou dat kunnen zijn? Te veel eten, te veel drinken, geobsedeerd zijn door seks, vastgeplakt zitten aan onze mobiele telefoon – noem maar op. Paulus zegt dat we ‘ons burgerrecht in de hemel’ hebben. Christus zal ons lichaam veranderen zodat het op ‘zijn verheerlijkt lichaam’ lijkt. Dat zou ons sterk genoeg moeten maken om weerstand te bieden aan alles wat ‘te veel’ is. Vanuit menselijk oogpunt kan dat vreemd aanvoelen. Maar we zijn vreemdelingen in deze wereld, nietwaar?

Bij een paspoort horen bepaalde rechten en plichten. Welke rechten en plichten horen bij ons hemels paspoort, denk je?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons