Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

13/21 - Leven als migranten

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. - Matteüs :34

Bijbeltekst(en)

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Matteüs 6:24-34NBV21Open in de Bijbel

‘Maak je geen zorgen’ – dat lijkt op het eerste gezicht een fijne opdracht. Maar voor degenen onder ons die gewend zijn alles tot in de kleinste details te plannen, kan dit een lastige passage zijn. We verlangen er misschien naar om controle te hebben over ons leven, maar zelfs al hebben we de beste plannen, dan nog zullen er onverwachte dingen gebeuren. Als we op reis zijn, zijn we meestal mentaal voorbereid op onverwachte situaties. En degenen onder ons die hun huis en land hebben verlaten als migranten of vluchtelingen worden vaak nog meer blootgesteld aan onvoorziene dingen.

Jezus wil dat we ons leven leiden als migranten; we moeten het onverwachte verwachten, zonder ons al te veel zorgen te maken! God weet wat we nodig hebben en God zal voor ons zorgen. Betekent dat dat je achterover moet leunen, in de verwachting dat God alles wel zal regelen? Nee, zo moet je deze passage niet lezen. Natuurlijk moeten we er het beste van maken, natuurlijk moeten we bidden en werken. Maar we moeten niet verwachten dat we hiermee alles onder controle hebben. We blijven vreemdelingen, migranten, zoals de dichter van Psalm 91 al schreef. En migranten zijn ervaren in zich aanpassen, in omgaan met het onverwachte.

Vind jij ‘maak je geen zorgen’ een prettige of juist een lastige opdracht? Hoe kan deze tekst je helpen om minder zelf te willen controleren en meer van God te verwachten?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons